LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Với định hướng tạo ra sự khác biệt trong lĩnh vực phát triển Bất động sản, chúng tôi cung cấp tới Khách hàng đa dạng các dịch vụ giúp Khách hàng có lựa chọn tối ưu nhất.

NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM BẤT ĐỘNG SẢN

BRD tư vấn các Chủ đầu tư định hướng sản phẩm, khai thác, tối đa hóa lợi nhuận, qua đó nâng cao giá trị của Bất động sản thông qua:

 • Nghiên cứu thị trường và định hướng Concept sản phẩm bất động sản có tính cạnh tranh và phù hợp xu thế tại từng địa phương.
 • Tư vấn cơ cấu sử dụng đất, phân khu chức năng và khu tiện ích để tối ưu khai thác kinh doanh khai thác.
 • Tư vấn Quy hoạch dự án và Quy hoạch mặt bằng phù hợp với Cơ cấu sản phẩm, thị trường và phát triển Dự án.
 • Tư vấn đánh giá hiệu quả đầu tư Dự án.

QUẢN LÝ KINH DOANH, PHÂN PHỐI VÀ CHO THUÊ CÁC SẢN PHẨM BẤT ĐỘNG SẢN

 • Xây dựng Chiến lược, Kế hoạch và Chính sách kinh doanh Bất động sản tại từng thời điểm.
 • Đóng gói sản phẩm và triển khai các giai đoạn bán hàng, cho thuê
 • Xây dựng kế hoạch doanh thu, dòng tiền của dự án gồm sản phẩm bán, cho thuê và các dịch vụ.
 • Quản lý đội ngũ kinh doanh chuyên nghiệp, có tâm, am hiểu thị trường và khách hàng.
 • Xây dựng, quản lý và triển khai các hệ thống, chế độ và chính sách cho thuê Bất động sản

TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC MARKETING TỔNG THỂ VÀ TRIỂN KHAI MARKETING

Nâng cao thương hiệu và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của Chủ đầu tư thông qua việc lập và triển khai chiến lược Marketing đồng bộ:

 • Nghiên cứu thị trường và Khách hàng mục tiêu
 • Xây dựng ý tưởng và định vị sản phẩm mục tiêu
 • Xây dựng chiến lược Marketing tổng thể cho các sản phẩm Bất động sản vào từng giai đoạn.
 • Tư vấn tài liệu bán hàng và công cụ nhận diện.
 • Xây dựng chiến lược truyền thông và quản trị truyền thông.
 • Triển khai Marketing và truyền thông phục vụ bán hàng.

QUẢN LÝ VẬN HÀNH CÁC SẢN PHẨM BẤT ĐỘNG SẢN

Dựa trên sự cân bằng lợi ích giữa Chủ đầu tư và khách hàng, chúng tôi xây dựng kế hoạch vận hành khả thi và hiệu quả nhất đối với từng Dự án:

 • Quản lý tiền vận hành
 • Quản lý chi phí vận hành, ngân sách
 • Quản lý nhân sự và hành chính vận hành
 • Quản lý vận hành hệ thống kỹ thuật
 • Quản lý chăm sóc khách hàng, khách thuê
 • Quản lý các dịch vụ thuê ngoài
 • Quản lý công tác an ninh, vệ sinh và PCCC
 • Quản trị rủi ro

TƯ VẤN QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

 • Xây dựng và triển khai Hệ thống quản trị cho Công ty phát triển, khai thác và quản lý vận hành các sản phẩm Bất động sản
 • Đánh giá, thẩm định và xây dựng bộ SOP cấp Công ty trong lĩnh vực Bất động sản
 • Đánh giá theo Hành trình trải nghiệm khách hàng độc lập để có các giải pháp Chăm sóc khách hàng và cải thiện Chất lượng dịch vụ
 • Tư vấn và triển khai xây dựng Khung năng lực
 • Tư vấn xây dựng và hướng dẫn thực hiện Hệ thống tài liệu đào tạo
 • Lập kế hoạch đào tạo và triển khai đào tạo: từ khâu thẩm định giảng viên, xây dựng outline, tài liệu đào tạo, quản lý lớp học và đánh giá kết quả học tập
 • Tư vấn và Xây dựng Khung Chương trình đào tạo cho các lớp Quản lý cấp trung và Cấp Cao